Blog

Tisztáznunk kell azt, hogy a kötelező biztosítás nem jár le és komoly feltételei vannak még a szüneteltetésnek is, éspedig abban az esetben,  ha ideiglenesen kivonják a forgalomból a gépjárművet.

Csak akkor lehet megszüntetni a kötelező biztosítást, ha eladták a gépjárművet vagy végleg kivonták a forgalomból. A szüneteltetéseknél és a megszüntetéseknél mindig kell igazolni az érdekmúlás okát.

A szüneteltetés vagy megszüntetés mellé kell csatolni mindig az ideiglenes kivonás okát, a forgalomból való kivonás határozatát, vagy az adásvételi szerződést. A szerződések nem járnak le a díj nemfizetés miatt, és az történik, hogy a biztosító nem áll kockázatban a díj nemfizetése miatt és az okozott károkért nem vállalja a felelősséget.

Az ügyfél, ha reaktiválni akarja a biztosítást, akkor ezt megteheti, de csak ugyanannál a társaságnál miután kifizette a fedezetlenségi díjat.

Az ügyfél szerződési ajánlatát a biztosító elfogadja díjfizetés nélkül is, ebben az esetben halasztott díjfizetésről beszélünk. A szerződés időpontjától kezdve az ügyfélnek 60 napja van , hogy törlessze az első időszakra eső díjat. A biztosító 60 napon belől akkor is vállalja a kockázatot, ha nincs kifizetve a biztosítási díj. Gépjárműkár esetén a kárrendezés hasonlóan történik, mint annál, aki már rendezte a díjakat.

Akkor szűnik meg a biztosítás, ha 60 nap elteltével nem fizetjük ki a biztosítási díjat. Akinek a biztosítása ilyen módon szűnik, meg később már nem tudja újra éleszteni és valamennyi negatív következménnyel számolni kell. Ha megszűnik a biztosítási szerződés, akkor arra az időszakra, amíg új biztosítást kötünk meg kell fizetni a fedezetlenségi díjat. Ez az összeg a 2018 évre a személygépkocsi teljesítményétől függően naponta 340-760 forint, erre az összegre még 30 % baleseti adót is számolnak.

Kellemetlen szankciókra számíthatunk, ha nem fizetjük ki a biztosítási díjat. A KRESZ teszi kötelezővé a gépjármű-felelősség biztosítás kötését, nem vehet részt az autó a forgalomban kötelező biztosítás nélkül. Szabálysértésnek minősül a kötelező biztosítás nélküli közlekedés. A biztosítás adatait a rendőr elektronikus nyilvántartásból kéri le és ellenőrzi annak érvényességét.

Folyamatosan életben kell tartani a kötelező biztosítást akkor is ha egy darabig nem használjuk az autót mert lejárt a műszakink, díjat fizetni csak akkor nem kell ha ideiglenesen kivonják a forgalomból. Ha valaki tudja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni az autót akkor inkább érdemes elintézni a forgalomból való kivonást.

Kell tudni, hogy ha járművet veszünk, és annak le van, járva a műszakija akkor saját névre kell egy új kötelező biztosítást kötni, mert szükség lesz az ügyintézéshez az átírásnál. Amíg nincs érvényes biztosítás addig nem lehet elvinni műszaki vizsgára az autót és az érvényes kötvényt be kell mutatni eredetiségvizsgálatkor is.

A jármű nem kerülhet az új tulajdonos nevére addig, amíg nincs meg a kötelező biztosítás a gépjárműre. Ha be van fizetve a kötelező biztosítás csak akkor lehet elvinni a műszaki vizsga állomásra az autót amikor be akarjuk íratni. Ha az úton fogják kérni és nincs érvényes biztosításunk, akkor rá fogunk fizetni pótdíjakkal, késedelmi kamatokkal együtt, ezért nagy kockázatot vállalunk, ha eltoljuk a befizetés határidejét.

Ebben az esetben nem csak a kötelező biztosítás díjával maradunk el, hanem a baleseti adó és a fedezetlenségi díj elmaradt kifizetése adóhátralékkal is jár. Ha lejárt műszaki vizsga esetén a kötelező biztosítás nem lesz kifizetve, akkor a szerződést a biztosító fel fogja bontani , ujra az adott társaságnál kell megkötnünk a biztosítást kényszerből és visszamenőlegesen meg kell fizetni az elmaradt díjakat. Az is előfordulhat, hogy az okmányiroda kivonja forgalomból a gépjárművet és újra ki kell fizetni a forgalomba való visszahelyezés díját.

Abban az esetben, ha díj nemfizetés miatt szűnt meg a kötelező biztosítás, akkor az ügyfél nem mehet át új biztositokhoz a rá vonatkozó biztosítási évben. Ugyanazzal a biztosítóval kell megkötnie a szerződést, amelyik a régit felmondta díj nemfizetés miatt. Ezzel az eljárással megakadályozzák a díj nemfizetést és az év közbeni vándorlást.

Évforduló előtt nem lehet abbahagyni a biztosítás díjfizetését és átmenni egy másik biztosítóhoz kedvezőbb feltételeknek a reményében. Ha szeretnénk biztosítót váltani, akkor azt legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően írásbeli felmondás után lehet megtenni a kötelező biztosítás felmondás szabályait betartva.

A kötelező biztosítás díjak magasabbak is lehetnek, mint amire számítottunk. Akinek a biztosítására volt kárkifizetés az elmúlt három-négy évben, az általában magasabb díjakra számíthat a legtöbb társaságnál. Ezt károkozói pótdíjnak nevezünk, amit sok társaság kezdett alkalmazni. Alacsonyabb díjfizetésre megoldás lehet, ha bejegyeztetünk egy új üzemben tartót családon belül. Ilyenkor a régi biztosítást érdekmúlásra hivatkozva fel lehet mondani, mintha az autó el volna adva.

Ha az új üzemben tartó egyenes ági leszármazott, szülő és gyerek vagy házastársak között történik a bejegyzés akkor csak az új forgalmi engedély költségét kell fizetni.

Biztosítási fedezet nélkül vagyunk, ha nincs befizetve a kötelező biztosítás és egy esetleges általunk okozott kár esetén nem számolhatjuk ki egy ilyen esemény költségeit, saját zsebből kell megfizetni a másnak okozott kárt és a saját autónkat ért kár megjavítását is.

Ha nincs érvényes kötelező biztosításunk, akkor levehetik a rendszámunkat, ezért ha nem akarjuk ideiglenesen a forgalomból kivonatni a járművet, akkor mindenképp folytonosan ki kell fizetni a kötelező biztosítást. Akkor is ki kell fizetni a kötelező biztosítást, ha lejárt a műszaki, mert akkor is ugyanolyan kötelezettség, mint amikor használjuk a járművet folyamatosan.