Blog

A lakásbiztosítás mára már mindenkinek nagyon ajánlott, ugyanis az ingatlanok, ingóságok értéke napról napra emelkedőben van és egy nem várt esemény, kár bekövetkezte esetén a javaink le lesznek biztosítva. Számos országban már kötelezővé tették a lakásbiztosítást.

Függetlenül, hogy saját házban vagy bérelt ingatlanban lakunk mindkét esetben megköthetjük a biztosítást.

A lakásbiztosítás alapfedezete általában a következő kockázatokra terjed ki:

 • Természeti katasztrófák: villámcsapás, árvíz, csőtörés, vihar, hó nyomás, földrengés, földcsuszamlás, jégverés, sziklaomlás, fa -idegen tárgy rádőlése
 • Emberi mulasztás által bekövetkezett károk: robbanás, tűz, jármű ütközése, esetleg légi jármű ütközése, rázuhanása az ingatlanra
 • Betörés, rablás esetleg vandalizmus

Kiegészítő fedezetek lehetnek:

 • Kárenyhítés költségei, törmelékeltakarítás, helyreállítási munkálatok
 • Baleset biztosítás, felelősségbiztosítás
 • Személyes okmányok beszerzése, bankkártya pótlása
 • Szigetelési hibák javítása, esetleges zárcsere költségei, indukciós hatás
 • Ideiglenes lakás bérleti díja, elmaradt bérleti díj

Érdemes kiegészítő fedezetként a felelősségbiztosítást is megkötni, ugyanis magán emberként, bármikor kárt okozhatunk másoknak, és így a biztosító átvállalja annak a kártérítését a biztosításban megjelölt keretösszegig.

A fent említett fedezetek egy átfogó keretet nyújtanak a lakásbiztosításról, azonban fontos alaposan megvizsgálni a szerződést mielőtt aláírnánk, hogy a biztosítás valóban kiterjed e minden javunkra, nyújt-e elegendő fedezetet. A lakások, vagyontárgyak értékének a megállapítása az egyik legfontosabb feladat, ezért a legegyszerűbb módszer, ha megnézzük a vagyontárgy piaci értékét. Ha nem vagyunk biztosak, hogy jól megállapítottuk a vagyontárgyak értékét, felbérelhetünk egy vagyonértékelőt is, ebben az esetben kapcsoljuk az értékelést a kérésünk mellé. A kár rendezésekor a legtöbb probléma abból adódik, hogy a vagyontárgyak értéke nem volt megfelelően megállapítva.

Érdemes mindig az aktuális árakhoz igazítani a fedezet értékét, ugyanis nem biztos, hogy ugyanannyiból felépíthető egy lakás, mint amennyiből annak idején készült. Ha a vagyontárgy értékét alacsonyabbnak állapítottuk meg a reális értéknél, egy esetleges kár esetén a biztosító ennek arányában fizet, kerüljük el tehát az alulbiztosítást. Ezért ajánlott legalább kétévente újra felülvizsgálni a lakásbiztosítást, ez alatt az árak változhatnak is. Az interneten található biztosítási kalkulátorok segítséget nyújtanak az információszerzésben, esetleg összehasonlíthatjuk a különböző biztosító társaságok árait. A jól kiválasztott biztosítás biztonságot nyújt, megvéd egy esetlegesen bekövetkezett kár esetén, hogy ne kelljen mindent a nulláról kezdeni.

A lakásbiztosítást a következő típusú ingatlanokra, ingóságokra lehet kötni:

 • Épületekre, családi házakra, lakásokra
 • Albérlőként is köthető biztosítás a bérlett ingatlanra és a benne lévő ingóságokra
 • Melléképületekre: hétvégi házakra, vidéki tanyákra, garázsokra, medencékre, tanyákra
 • A háztartáshoz tartozó ingóságokra: bútor, függöny, ruhanemű, elektromos berendezések stb.
 • Nemesfémek: arany ékszerek, drágakövek
 • Különböző gyűjtemények: bélyeg, érme, művészeti alkotások stb.

A lakásbiztosítás keretein belül a biztosító társaságok nagy részénél nem köthető biztosítás a felújítás alatt álló épületekre, illetve az újonnan épülő épületekre. Ebben az esetben köthető az úgynevezett építés-, szerelés biztosítás.

A különböző vagyontárgyak esetén a biztosító egy bizonyos értékhatárig vállalja be a biztosítás értékét, ez nagyban függ, hogy használunk-e valamilyen védelmi rendszert, pl. kamerát, riasztót, széfet.

A lakásbiztosítás szerződője bárki lehet, akinek érdekében áll az ingatlan megóvása és kifizeti a biztosítás díját. A biztosítottak azok a személyek lehetnek, akik név szerint szerepelnek a biztosítási szerződésben. Abban az esetben, ha az ingatlan jelzáloggal rendelkezik, akkor meg kell jelölni a szerződésben a kedvezményezettet, vagyis az intézetet, amely nyújtotta a hitelt. Itt a bank már hitelfelvételkor kötelezi az ügyfelet, hogy kössön lakásbiztosítást, azonban megjegyezendő, hogy nem kötelező a bank által felajánlott biztosítás elfogadása, ha találunk számunkra előnyösebb szerződést, az is megfelelő.

Az ügyfélnek is vannak kötelességei a szerződés alapján: minden nem kívánt esemény, kár bekövetkezése esetén, 2 napon belül a biztosító társaság tudomására kell hozza a részleteket. Ajánlott bizonyítékokat gyűjteni, kamerás felvételek, fotók készítése a helyszínen. A helyreállítási munkálatokat addig nem szabad elkezdeni, amíg nem jött a kárfelmérő. A kár esemény függvényében minden esetben értesíteni kell a hatóságokat, természeti katasztrófa esetén a tűzoltókat, rablás, betörés esetén a rendőrséget. Abban az esetben, ha tüzet már sikerült eloltani, úgyis értesíteni kell a tűzoltóságot. A megmaradt ép vagyontárgyakat pedig érdemes megmenekíteni. Ezek az alapvető lépések, amelyeket kötelező betartani, hogy biztos legyen a kártérítés a biztosító részéről. A biztosító társaságnak pedig kötelezettsége 5 napon belül a helyszínre menni és felmérni a keletkezett kárt.

Abban az esetben, ha a biztosítási kötvény megérkezése előtt történik a káresemény, a lakásbiztosítás akkor is érvényes, ugyanis ha a biztosító társaság írásban nem utasította el az ajánlatot, a beérkezést követő 15 napon belül, a biztosítás érvényes.

A keletkezett kár rendezése érdekében az ügyfélnek kötelező bemutatnia a következő iratokat:

 • Tűz esetén a tűzoltóság határozatát
 • Betörés, lopás, rablás esetén a rendőrségi, esetenként a bírósági végzés határozatát
 • Tulajdoni lap bemutatása

A biztosító abban az esetben mentesül a kár kifizetése alól, ha terrorcselekmény történt, vagy háború, lázadás, felkelés, robbanás történt. Ugyancsak mentesül a biztosító a kifizetés alól, ha tudomást szerez, hogy elmaradtak a karbantartási munkálatok, kötelező ellenőrzések, amik miatt bekövetkezett a nem kívánt esemény, vagy ha a biztosított hozzátartozója, esetleg egy általa megbízott személy szándékosan végezte a rongálást vagyis kiderül, hogy csupán a biztosítási összegre pályáztunk..

Abban az esetben, ha eladtuk a lakást, az adásvételi szerződés másolatát el kell juttatni a biztosító társaságnak, és ezáltal megszűnik a szerződés. A biztosítási összeg hátralévő részét a biztosító társaság visszautalja az ügyfélnek.

A lakásbiztosítás felmondható semmi indoklás nélkül, amennyiben a szerződés lejárta előtt 30 nappal, írásos formában jelezzük a biztosító társaságnak. A felmondásnak tartalmaznia kell a biztosított lakcímét, személyi adatait, a biztosítási okirat számát és azt a dátumot, amikor a biztosítás lejár, ezt lehetőleg ajánlott küldeményben küldjük el, hogy biztosan célba érjen. Vannak társaságok, ahol akár email-ben is jelezhessük a felmondást. A biztosítási szerződés megszűnhet abban az esetben is ha nem fizettük ki a biztosítás díját. Társaságonként változó a türelmi idő, ez lehet 30 vagy 60 nap is. Nem jelenthet mentséget ha nem kaptuk meg a befizetési számlát vagy csekket a biztosítótól.

A biztosítási szerződések szólhatnak határozatlan időtartamra, vagy konkrét esetben meghatározott időre is. Ezek a típusú szerződések általában egy évre szólnak, és ha az ügyfél nem mondja fel, automatikusan meghosszabbodnak egy évet.

A statisztikák szerint ma Magyarországon a lakások 70 százaléka van biztosítva. A lakásukat nem biztosító lakosok jellemzően a 20 -as éveiben lévő fiatalok, mentségükre legyen, hogy ezen korosztály nagy része még nem is rendelkezik lakással. Az otthonukat biztosítók többsége a 40 év feletti korosztály és saját házzal rendelkezik.