Blog

A gépjárműadó 1992 óta létezik Magyarországon, amelynek a befizetését törvény kötelezi. A gépjárműadó bevezetésének egyik célja, hogy az önkormányzatok a közterheket arányosabban tudják elosztani a különböző motorizációs teljesítményű gépjárművek között.

Ez az egyik olyan adónem, amely a legtöbb bevételt jelenti az önkormányzatoknak, ugyanakkor a napról napra növekvő számú gépjármű jelentős terhet is ró a közúti infrastruktúrára, ezért nagy előszeretettel szokták évente növelni. A múltban ezt az adónemet inkább súlyadóként emlegették, ugyanis egészen 2007 -ig a gépjárműadó alapja a járművek legnagyobb megengedett össztömege volt.

A törvényalkotók rájöttek, hogy nem a legigazságosabb a gépjárműveket a súlyuk alapján megadózni, figyelembe kell venni a gépjármű környezetre gyakorolt káros hatásait is, ezért áttértek a motor teljesítményre, vagyis az adó értékét a forgalmi engedélybe bevezetett KW (kilowatt) határozza meg.

Abban az esetben, ha az autó törzskönyvében lóerőben van megadva a teljesítmény, akkor átkonvertálják, vagyis a lóerő / 1.36 egyenlő a kw –tal. Vannak kivételek is, amelyeknél másként számolják a gépjárműadót, pl. a nyerges vontató, az autóbusz, lakókocsi, pótkocsi esetében, a gépjármű súlyát veszik figyelembe.

Gépjárműadót fizetni kötelező: minden olyan gépjármű tulajdonosnak, használónak, akinek járműve Magyarországon van beíratva, magyar rendszámmal rendelkezik, továbbá vannak különleges esetek is, mint pl. a külföldön nyilvántartott teher gépjárművek, amelyek Magyarországon közlekednek. Abban az esetben, ha a nyilvántartás szerint több tulajdonosa van a gépjárműnek, az a személy köteles az adó megfizetésére, akinek a neve szerepel a forgalmi engedélyben.   

Az ideiglenes rendszámú járművek eseten az fizeti a gépjárműadót, akinek a nevére az iratokat kiállították. Manapság már a gépjárműadót otthonról, banki átutalással is megtehetjük, a szükséges lépéseket megtaláljuk az önkormányzat honlapján.

Az új gépjárművek esetén az adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hónappal kezdődik. Az adókötelezettség megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a gépjárművet eladtuk. Ha a gépjárművet eladtuk, és az új tulajdonos nem jegyezteti be a tulajdonjog átadását, az adót továbbra is mi kell befizessük. Azért, hogy ez ne így legyen, a régi tulajdonosnak kötelezettsége a jármű eladást követően nyolc napon belül jelezni az adásvételt a Járműnyilvántartó hatóságoknak.

A gépjárműadót az Önkormányzatok a Járműnyilvántartó hatóság közlése alapján írják elő, majd ugyancsak ez alapján szüntetik meg, tehát nincs részünkről bevallási kötelezettségünk feléjük.

A gépjárműadó bejelentési kötelezettségei: ha a gépjárművet ellopják, ebben az esetben a kérelemmel szüneteltetni fogják az adót.

A gépjárműadó kiszámításánál még figyelembe veszik a gépjárművek gyártási évét, eszerint a következő szabály érvényesül:

  • Az új járművek 0 – 3 éves korban 345 Ft / Kw
  • 4 – 7 éves járművek esetén 300 Ft / Kw
  • 8 – 11 éves gépjárművek 230 Ft / Kw
  • 12 – 15 évesek 185 Ft / Kw
  • 16 éves és ezt meghaladó gépjárművek esetén 140 Ft / Kw gépjárműadót fizetnek

Gépjárműadó befizetése alól felmentést kaphatnak a súlyos mozgáskorlátozott, vagy fogyatékkal élő személyek, vagy a mozgáskorlátozottakat, fogyatékos személyeket rendszeresen szállító, közös háztartásban élő hozzátartozók. A adó mentességet az 1991 évi, LXXXII törvény szabályozza, amely szerint csakis 1 darab maximum 100 KW teljesítményt nem meghaladó gépjárműre lehet kérni.

A gépjárműadó egy évre szól, de a kifizetést felosszák két félévre, amelyet mindig az adott szemeszter harmadik hó 15 -ig kell befizetni. Ha ezt elmulasztottuk, az önkormányzat büntető kamatot számol fel.