Blog

Az életbiztosítást két nagy csoportra osszuk, egyik a kockázati életbiztosítások és a megtakarításos életbiztosítások. Az általános elmélet szerint az életbiztosításban a halálnak a biztosítási időtartam alatti be vagy be nem következése a biztosítás alapja. Azonban ezek a konstrukciók legtöbbször nem csak életbiztosítási, hanem baleset és betegségbiztosítási elemeket is tartalmaznak Az életbiztosítás tágabb értelemben a biztosított életében bekövetkező eseményekhez kapcsolódik. Ilyen esemény pl. bizonyos életkor elérése, gyermekszülés, nyugdíjazás stb. A biztosító köteles kifizetni a biztosítási összeget a biztosítási esemény bekövetkeztekor. A biztosító szerződéskötéskor szabadon állapodhat meg a vele szerződő féllel a biztosítási összeg mértékéről.

Kockázati életbiztosítások

A kockázati életbiztosítások tulajdonsága, hogy csak káreset bekövetkeztekor fizet (halál, baleset stb.). Kockázati életbiztosításról akkor beszélünk, amikor a biztosító kötelezettséget vállal a szerződő fél díjfizetése ellenében, hogy ha a biztosítás időtartamán belül a biztosított meghal, akkor egy előre meghatározott összeget a biztosító kifizet egy előre kiválasztott kedvezményezett személynek. Abban az esetben, ha a szerződő fél életben van a tartam lejártakor, akkor a biztosítás megszűnik kifizetés nélkül, vagyis ha nem következik be káreset. Ezen biztosítási forma biztosítsa, hogy ne kerüljenek szorult anyagi helyzetbe a kedvezményezett túlélők, pl. a biztosított esetleges adóssága ne sodorja nehéz helyzetbe az örökösöket. Hitelfedezeti életbiztosításként is felhasználható a kockázati életbiztosítás. A kockázati biztosítás kifizetése segítség lehet pl. temetési és örökösödési költségekre. A kockázati biztosítás speciális fajtája az életre szóló biztosítás, amely a biztosított hátra lévő életére szól és így kifizetéssel szűnik meg. A kockázati életbiztosítást egészségi és életvédelmi célból kötik.

Elérési biztosítás

A kockázati életbiztosítás egyik formája az elérési biztosítás, amikor kötelezettséget vállal a biztosító, hogy a biztosítási összeget kifizeti a szerződött félnek vagy egy kijelölt személynek akkor, ha az életben van a biztosítási időtartam lejártakor. A csoportos életbiztosítás az egyik alcsoportja ennek a biztosításnak, amikor egy közösséget biztosítanak. Általában vállalkozások kötik a dolgozóikra. A kockázati életbiztosítás akkor ajánlott, ha váratlan események ellen akarjuk biztosítani magunkat, pl. családot tartunk fenn, vállalkozásunk van, magas összegű hitelünk van.

Vegyes biztosítás

A vegyes biztosítás egyik leggyakoribb biztosítási forma, amely ötvözi a kockázati és elérési biztosítást. A biztosított esemény a biztosítás lejártakor a biztosított személy életben léte vagy a biztosítási időtartam alatt bekövetkező haláleset. Ha életben van a biztosított személy a biztosított tartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti a biztosítási összeget a nyereséggel együtt. Ha a biztosított meghal a biztosítási időtartam alatt, akkor a biztosító kifizeti a biztosítási összeget a nyereséggel együtt.

A hosszútávra szóló biztosításnál a befektetési eredménynek fontos szerepe van. Az eredményességet nem lehet előre kiszámítani, erre nem kapunk garanciát a biztosítótól.

A befektetési eredményesség átláthatóságánál meg kell ismerni a befizetett díj sorsát. A biztosító a díj egy részét elvonja, mely költségrész általában nem ismert az ügyfelek számára. Egy kisebb része a megmaradó díjrésznek az egész veszélyközösségben bekövetkező halálesetek kifizetésére megy el, a nagyobbik díjrészt azok a biztosított személyek kapják, meg akik a biztosítási időtartam lejártakor életben vannak. Ezeket a díjrészeket fekteti be a biztosító az életbiztosítási díjtartalékból. A biztosító feltételez egy hozamot az életbiztosítási díj kiszámításakor, amit biztosan el fog érni és így számítja ki a szolgáltatás mértékét. A hozam mértéke általában megismerhető a biztosítási feltételekből, amelyet technikai kamatlábnak nevezünk. A vállalt szolgáltatást ki kell fizetnie a biztosítóknak akkor is, ha a garantált szinttől elmarad a befektetési eredmény. A biztosító visszajuttatja a befektetési eredmény nagyobb részét a veszélyközösségnek, saját költségeire és a nyereségére megtartja a kisebbik részét.

A biztosítás feltételei

Az ügyfélnek ismernie kell a biztosítás feltételeit tartalmazó szabályzatot. Kell figyelni arra, hogy a kockázati életbiztosítás milyen káreseményre vonatkozik és mikor térit. Milyen ellátás biztosítását vállalják betegségek esetén. Szerződés aláírása előtt nagyon körültekintőnek kell lenni és szakértőhöz fordulni. Megtakarításra nem alkalmas a kockázati életbiztosítás, ennek célja, hogy baj esetén biztosítékot adjon. Ha a jövőnket szeretnénk megalapozni, nyugdíj elő takarékosság, szabadon felhasználható alap létrehozása a cél akkor a kockázati életbiztosítások helyett válasszuk a megtakarításos életbiztosításokat.

Megtakarításos életbiztosítások

A megtakarításos életbiztosítások tulajdonsága, hogy a befizetést havonta vagy évente lehet végezni. Ez a megtakarításra szolgáló biztosítás. modern biztosítások előtt a nem nagyon kedvelt vegyes életbiztosítások voltak. Ezen biztosítások hátránya volt, hogy a biztosító a legmagasabb haszon érdekében kötelezettséget vállalt egy fix összeggel, amit a futamidő lejáratakor teljesített.

Két fő megtakarítási formát különböztetünk meg, egyik a rövid távú megtakarítások, a másik a hosszú távú megtakarítások.

A rövid távú megtakarítások biztonságot jelentenek arra az esetre, ha valamilyen előre nem számított rossz dolog történik. Ez a biztonsági tartalék segít egy munkahely elvesztése esetén, betegség vagy baleset utáni kedvezőtlen helyzetben. A rövid távú megtakarítás bármikor hozzáférhető kell, legyen, ennek nagysága egy család 8-12 havi bevételével kellene, egyenlő legyen.

A hosszú távú megtakarítások minden 10 évnél hosszabb időre indított öngondoskodási formák.

A megtakarításos biztosításnál is van valamilyen védelem halál esetén, de itt a befektetés dominál. Mi határozzuk meg a befizetendő havi díj összegét, és hogy milyen eszközalapba fektessék be a pénzünket. A megtakarítási életbiztosítás is egy befektetés melyet pénzünk gyarapítása érdekében kötünk. Különböző befektetési alapok vannak e biztosítások mögött különféle értékpapírokkal. Egy befektetési alap magába foglalhat különböző értékpapírokat, pl. kötvényt, részvényt, pénzpiaci alapot, állampapírt. Egy befektetési alapban lehet több száz vagy ezer értékpapír is. Mindegyikről meg lehet nézni hogyan teljesített az elmúlt időszakban. Lehet választani, hogy milyen iparágba vagy vállalkozásba fektetünk, pl. autóipar vagy gyógyszeripar, bármibe fektethetünk, amiben fantáziát látunk.  A pénz nem egyetlen területre helyeződik, és így nagymértékben csökken a kockázat, mert a kockázatos és kevésbé kockázatos befektetési területek kiegyenlítik egymást, ezt, ha lehet, pozitív irányba toljuk. Ez a tőzsdei részvényvásárlásnál jóval biztonságosabb. Egy életbiztosításnak befektetési célja is van, itt a befektetési alapokon van a hangsúly. Vannak azonban különbségek, mert változó a kockázati besorolás a bennük lévő értékpapíroktól függően.

Meg kell nézni azt is, hogy az adott életbiztosításnál mekkora költséget vonnak le és hogy kimutatják-e ezeket. A biztosítóknak közzé kell tenniük minden költséget, egységesek lettek a költségek elnevezései is. Te döntöd el a kockázati díj mértékét is a megtakarításos életbiztosításnál. A kockázati díjrészt a minimumra csökkentheted, ha szeretnéd a befizetett pénzed nagyobb százalékát befektetésre fordítani. Azt is meg lehet tenni, hogy a befizetett összeget majdnem egészen befektetésre fordítjuk, és külön kötünk egy kockázati életbiztosítást. A megtakarításos életbiztosítás akkor is megoldás, ha szeretnénk könnyen hozzáférhető pénzösszeget, de nem vagyunk megelégedve a banki kamatokkal. Egy eseti számlán el lehet helyezni pénzt, amihez bármikor, hozzáférhetsz, ami ugyanúgy kamatozik, mint a fő megtakarítás.

Befektetési életbiztosításnál

 A befektetési életbiztosításnál a szerződő félnek lehetősége van megválasztani, hogy milyen típusú befektetésekbe helyezze el a biztosító az általa befizetett díj egy részét. A biztosítók létrehoznak különböző várható megtérülésű és kockázatú eszközalapokat melyekből a szerződő fél választhat kedve és tetszése szerint. A befektetési életbiztosításoknál a biztosító nem vállal hozamgaranciát a befektetésekre,az is megtörténhet ,hogy befektetéseink értéke csökkenni fog. szerződési feltételekben a biztosító meghatározza a konstrukció költségeit.

Kiegészítő biztosítások

A kiegészítő biztosítások további kockázatokra nyújtanak védelmet. Ez lehet további szolgáltatás biztosítása baleseti halál esetén a haláleseti szolgáltatáson felül, baleset utáni szolgáltatás korházi ápolás, műtét, rokkantság esetén. Akár betegség miatt bekövetkező műtét, rokkantság, korházi ápolás esetén, kritikus betegségek bekövetkeztekor járó szolgáltatások, ilyenek az infarktus, rák.

A piaci helye és rendeltetése mindkét termékcsaládnak megvan. Személy szerint kell eldönteni, hogy melyik megfelelő céljainknak és preferenciáinknak, ezért kell tisztáznunk, hogy miért, kötünk biztosítást, biztosítani akarjuk magunkat és hozzátartozóinkat vagy szeretnénk inkább befektetni, megtakarítani. Mérjük fel biztosítási igényeinket a szolgáltatással szemben, valamint, hogy milyen terhet vagyunk képesek elviselni.

A következő szempontok tisztázása után válasszuk ki a megfelelő formát a sok termékkonstrukció közül.

Várható-e munkaképtelenné válás a családban, esetleg egy családtag halála, ezen események bekövetkeztének valószínűsége, mekkora a kockázat mértéke, pl. a biztosított milyen fokozatú veszéllyel járó munkát végez?

Megjósolható-e jelentősebb kiadás a családban, pl. gyermekszületés, házasságkötés?

Várható-e tartós eseményt okozó változás a család anyagi helyzetében, például a nyugdíjazás?

Biztosítási célra milyen összeget tudunk havonta ráfordítani?

Mindig tanulmányozzuk át a biztosításban szereplőszerződési feltételeket és kérjük szakember segítségét, ha valamit nem értünk, ismerjük meg a számunkra nem tisztázott biztosítási fogalmakat.

A szerződés megkötése előtt a biztosító kötelező módon beszerzi írásbeli nyilatkozatunkat, hogy megkaptuk a részletes tájékoztatást a biztosítási szerződés jellemzőire és a biztosító adataira vonatkozólag. E tájékoztatónak tartalmaznia kell a biztosító mentesülésének a szabályait, szolgáltatásainak a feltételeit, a szerződésben lévő kizárásokat és minden a szokásos gyakorlattól eltérő feltételt.